Các sản phẩm PDO đặc biệt của Hy Lạp ngày nay

Các sản phẩm PDO đặc biệt của Hy Lạp ngày nay

Chỉ định xuất xứ được bảo hộ - PDO

Chỉ định xuất xứ được bảo hộ – PDO bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm được sản xuất, chế biến và đóng gói tại một khu vực địa lý nhất định sử dụng bí quyết đã được công nhận

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ - PGI

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ – PGI bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm gắn liền với khu vực địa lý. Ít nhất một trong các công đoạn sản xuất, chế biến hoặc đóng gói diễn ra trong khu vực này.

Vui lòng dành một phút và điền vào bảng câu hỏi của chúng tôi!​

Xem video chiến dịch của chúng tôi

Từ thời cổ xưa, mảnh đất và con người đã sản sinh ra những sản phẩm đặc biệt, mỗi sản phẩm mang một nét đặc trưng riêng.

Để làm nổi bật và bảo tồn sự phong phú về ẩm thực của mình, Liên minh Châu Âu lần đầu tiên thông qua quy định 2081/92 vào năm 1992, sự phát triển của quy định này đã dẫn đến một Quy định-Chỉ thị (EU) 891/2022 hiện đang có hiệu lực.

Sản phẩm Hellenic Châu Âu PDO / PGI

Các sản phẩm được dán nhãn PDO và PGI được cung cấp cho người tiêu dùng dưới dạng các sản phẩm được chứng nhận chất lượng cao.