Giới thiệu về PDO/PGI Châu Âu

Từ thời cổ xưa, mảnh đất và con người đã sản sinh ra những sản phẩm đặc biệt, mỗi sản phẩm mang một nét đặc trưng riêng.

Để làm nổi bật và bảo tồn sự phong phú về ẩm thực của mình, Liên minh Châu Âu lần đầu tiên thông qua quy định 2081/92 vào năm 1992, sự phát triển của quy định này đã dẫn đến một Quy định-Chỉ thị (EU) 891/2022 hiện đang có hiệu lực.

Với mục đích là bảo vệ các sản phẩm có Chỉ định xuất xứ được bảo hộ (PDO) và các sản phẩm có Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (PGI).

“Chỉ định xuất xứ” xác định các sản phẩm có nguồn gốc từ một vị trí, khu vực hoặc quốc gia nhất định và chất lượng của chúng là, ở mặt khác, do môi trường tự nhiên cụ thể, và truyền thống và mặt khác là các yếu tố hoạt động con người của khu vực đó. Các sản phẩm có PDO được sản xuất độc quyền và hoàn toàn trong một khu vực địa lý quy định."

"Chỉ dẫn địa lý" liên quan đến các sản phẩm có nguồn gốc từ một khu vực, vùng hoặc quốc gia cụ thể, trong đó một đặc tính định tính cụ thể hoặc danh tiếng của sản phẩm có thể được quy cho nguồn gốc địa lý của nó. Để một sản phẩm được chỉ định là có PGI, ít nhất một trong các công đoạn sản xuất của sản phẩm đó phải diễn ra trong khu vực địa lý được chỉ định."

Các sản phẩm được dán nhãn PDO và PGI được cung cấp cho người tiêu dùng dưới dạng các sản phẩm được chứng nhận chất lượng cao.