Mời: Sự kiện báo chí tại Sài Gòn, tháng 11 năm 2022

Liên minh Hợp tác xã Nông nghiệp Quốc gia trân trọng kính mời quý vị đến tham dự Sự kiện báo chí của dự án Châu Âu với tiêu đề đặc biệt “Chào mừng đến với Bàn tiệc Châu Âu của chúng tôi” sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2022, tại Khách …

Mời: Sự kiện báo chí tại Sài Gòn, tháng 11 năm 2022 Read More »