Điểm nổi bật từ sự kiện báo chí tại Tokio, Nhật Bản 2024

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, chiến dịch Quảng bá Châu Âu “Sản phẩm Châu Âu Hy Lạp PDO/PGI” đã tổ chức Sự kiện Báo chí tại Tokyo Nhật Bản diễn ra tại Địa điểm Happoen (1-1-1 Hiroganedai Minato-ku Tokyo Japan). Sự kiện được trình bày bởi Tegou Paraskevi, đại diện ban điều hành; …

Điểm nổi bật từ sự kiện báo chí tại Tokio, Nhật Bản 2024 Read More »