Lời mời: FHA Food & Beverage, Singapore 2024

Trong khuôn khổ Chương trình Quảng cáo Châu Âu “Chào mừng đến với Bàn ăn Châu Âu của chúng tôi”, chúng tôi rất vui được mời bạn tham dự FHA FOOD & BEVERAGE sẽ được tổ chức tại Singapore Expo, 1 Expo Drive, Singapore 486150 từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Tìm chúng tôi tại: Sảnh 5, Gian hàng 5E1 – 1

Chúng tôi rất mong được gặp bạn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *