Điểm nổi bật từ sự kiện báo chí tại Sài Gòn, Việt Nam

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ Sự kiện báo chí của chúng tôi diễn ra vào ngày 5 tháng 12, tại Khách sạn Sheraton – 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *